Oy Trial Ab

Våra skräddarsydda, platsspecifika

produkter

säkerställer kvaliteten för er process

Tvättlösningar
för processindustrin

Vi planerar och tillverkar pålitliga tvättlösningar för pappers- och cellulosaindustrin samt för andra processindustrier med mer än 40 års erfarenhet.

Spritsrör, tvättar och munstycken som fungerar under driften, samt deras tilläggsutrustning är en total- ekonomisk viktig del av processen. De påverkar direkt kvaliteten på kundens slutprodukt, förlänger livslängden på trådarna / filtarna, minskar produktionsstopp och optimerar vattenförbrukningen.

Vi erbjuder helhetslösningar på problemet- från kartläggning till planering av utrustningen till tillverkning samt installation och underhåll.

 • Spritsrör

  Hög- och lågtrycksspritsrör samt skräddarsydda lösningar.

 • Dysor

  Munstycken för alla behov inom pappers- och cellulosaindustrin.

 • Kar-och kanaltvättar

  Det bästa sättet att förhindra föroreningar och bakterietillväxt av de ytor som ingår i processen.

 • Oskillatorer

  Vårt sortiment omfattar elektrisk-mekaniska, hydrauliska och pneumatiska oscillatorer.

 • Borstautomat

  För spritsrörets och dysornas automatiska tidsinställda invändiga rengöring under driften.